PASSPORT รู้ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางก่อนเที่ยวต่างประเทศ

PASSPORT รู้ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางก่อนเที่ยวต่างประเทศ
25/05/17   |   5.6k   |  

หากจะเดินทางไปต่างประเทศ พาสปอร์ตก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพาสปอร์ตจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ในบทความนี้ เที่ยวล่าสุด จะมาอธิบายรายละเอียดและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพาสปอร์ต เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

พาสปอร์ตคืออะไร

พาสปอร์ต (Passport) คือหนังสือเดินทางที่ทางรัฐบาลออกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐฯ เพื่อเป็นใช้หลักฐานแสดงตัวตนและแสดงสัญชาติ  เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เหมือนกับบัตรประชาชนเวอร์ชั่นอินเตอร์ฯ นั่นเอง

 

พาสปอร์ตของคนไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ​

 1. พาสปอร์ตธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป เมื่อออกให้แล้วสามารถใช้ได้ 5 ปี

 2. พาสปอร์ตราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) สำหรับข้าราชการ สามารถใช้เพื่อติดต่อราชการในต่างประเทศเท่านั้น เมื่อออกแล้วสามารถใช้ได้ 5 ปี

 3. พาสปอร์ตทูต (หน้าปกสีแดงสด) สำหรับใช้ติดต่อทางการทูต เมื่อออกแล้วให้สามารถใช้ได้ 5 ปี โดยทางรัฐบาลจะออกให้กับบุคคลต่อไปนี้

  - พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
  - พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
  - ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
  - นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
  - ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
  - ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
  - ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
  - อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
  - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
  - ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
  - ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศ   ที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
  - คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8
  - บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์ พิเศษที่มีความ   จำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

 4. พาสปอร์ตชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) เมื่อออกให้แล้วสามารถใช้ได้ 2 ปี มีประเภทพิเศษอีก 2ประเภทคือ

  - พาสปอร์ตพระภิกษุสามเณร

  - พาสปอร์ตสำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

นอกจากนี้ยังมีพาสปอร์ตชั่วคราวอีกแบบหนึ่ง (หน้าปกสีขาวหรือสีเขียว) ซี่งออกให้ใช้ในกรณีที่เราทำ พาสปอร์ตหาย เมื่อออกแล้วสามารถใช้ได้ 1 ปี คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

การทำพาสปอร์ต

สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง สำหรับคนที่ยังไม่มีพาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว สามารถเดินเรื่องขอทำพาสปอร์ตหรือต่ออายุพาสปอร์ตได้ด้วย 2 ขั้นตอนง่าย ๆ

 

1. เตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อม     

          คนทั่วไป สิ่งที่ต้องเตรียมมี 2 อย่างคือ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ค่าธรรมเนียมเงินสด 1,000 บาท หากต้องการพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนภายใน 1-2 วัน ให้เตรียมเงินค่าธรรมเนียมไป 2,000 - 3,000 บาท ​    

          ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. บัตรประชาชนตัวจริง (หากยังไม่มีให้ใช้สูติบัตร) 2. ทะเบียนบ้าน 3.บัตรประชาชนของบิดาและมารดา 4. บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามทั้งสองคน

 

2. ยื่นเรื่องทำพาสปอร์ต 

 • รอรับบัตรคิว 
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน (หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้กรอกคำขอไว้)    
 • ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงที่มีเลข 13 หลัก 
 • รอคิววัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง  และถ่ายรูป 2 ครั้ง  
 • จ่ายเงินค่าธรรมเนียม (จ่ายค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท สำหรับคนที่ไม่สะดวกมารับเอง) 
 • รอรับใบเสร็จ

 

ทำพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง

ในปัจจุบันเราสามารถทำพาสปอร์ตเพื่อไปเที่ยวหรือไปธุระต่างประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
โดยช่วงเวลาทำการคือ วันจันทร์ - ศุกร์ 8:30 – 15:30 น. วันเสาร์ 9:00 – 15:00 น.
แนะนำให้ไปก่อนช่วงเวลา 12:00 น. เพราะถ้าไปหลังจากนั้นคิวจะยาวมากและอาจได้รับพาสปอร์ตล่าช้า

 

ประเทศไทยมีสำนักงานทำหนังสือเดินทางกระจายตัวอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

สำนักงานในกรุงเทพ

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ แผนที่

2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แผนที่

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ แผนที่

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า แผนที่

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี แผนที่

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย แผนที่

7. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (เฉพาะผู้ที่มีส่งตัวจากกรมจัดหางาน) แผนที่

 

 

สำนักงานในต่างจังหวัด

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แผนที่

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย แผนที่

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก แผนที่

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ แผนที่

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี แผนที่

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น แผนที่

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี แผนที่

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา แผนที่

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แผนที่

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฏร์ธานี แผนที่

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต แผนที่

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา แผนที่

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา แผนที่

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา แผนที่

 

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมการกงสุล www.consular.go.th )

 

 

สุดท้ายนี้... เที่ยวล่าสุดขอยืนยันว่าการยื่นเรื่องทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่าที่คิด เพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้พร้อมและไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางหรือกรมการกงสุสให้ตรงเวลา เราก็จะได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มาครอบครองอย่างสบาย ๆ เท่านี้ก็พร้อมเที่ยวได้เลย!

 

ดูรายละเอียดหนังสือเที่ยวล่าสุด คลิกที่นี่

 

 ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม