เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9
คุมะม่วง
10/10/17   |   2.7k   |  

"เงินเหรียญ" คือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่เราต้องใช้จับจ่ายใช้สอยเพื่อยังชีพ ในแต่ละช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์นั้น เงินตราถือเป็นภาพจารึกรอยอดีตอีกรูปแบบหนึ่ง หลายคนอาจเคยสงสัย ว่าภาพสลักนูนด้านหลังของแต่ละเหรียญนั้นคือที่ใด และมีความสำคัญอย่างไร

เที่ยวล่าสุด ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเดินทางไปสักการะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามรอยสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สลักไว้ด้านหลังเหรียญกษาปณ์เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำแห่งรัชสมัยหนึ่งในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 นี้ 

 

เหรียญ ๑๐ บาท

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๑๐ บาท คือพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

 

Photo credit: hitachiota via Visual Hunt / CC BY

พระปรางค์มีความสูง 16 เมตร ตั้งโดดเด้่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ 2 รู้จักกันดีในชื่อ วัดอรุณฯ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมทีชื่อว่า วัดมะกอกนอก ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น วัดแจ้ง โดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้นครองราชย์ ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชธาราม" จากนั้นจึงมีการสร้างพระปรางค์ขึ้น รวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมา กระทั่งได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วัดอรุณราชวราราม" ด้วยรับสั่งของพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นับว่าวัดอรุณฯ นั้นเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

การเดินทาง : วิธีที่ 1 รถประจำทางสาย 19, 57, 83

วิธีที่ 2 BTS ลงสถานีสะพานตากสิน S6 ทางออก 2 แล้วต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (ตากสิน) CENTRAL PIER ลงที่ท่าเตียน N8 จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณฯ

เว็บไซต์ : http://www.watarun.org/  

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/oykKmarDkbR2 

 

----------------------------

เหรียญ ๕ บาท

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๕ บาท คือ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วางแผนเที่ยว 6 วัดตามรอยเหรียญ

Photo credit: Ian A Gratton via VisualHunt.com / CC BY

พระอุโบสถทำจากหินอ่อนอิตาลี แห่งเดียวในประเทศไทย จึงได้ชื่อว่า "The Marble Temple" 

 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดประจำรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ชื่อหมายถึง วัดของเจ้านายทั้ง 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดนี้ วัดสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีความงดงามจนมีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 17:30 น.

การเดินทาง : วิธีที่ 1 รถประจำทางสาย 5 ลงที่หน้าวัดเบญจมบพิตร หรือ สาย 70, 72, 503 ลงป้ายพระบรมรูปทรงม้า แล้วเดินต่ออีก 3 นาที

วิธีที่ 2 BTS ลงสถานีพญาไท N2 ทางออก 3 แล้วต่อแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊ก 

เว็บไซต์ : http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watben.php

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/FXS6v8G9pPH2

 

----------------------------

เหรียญ ๒ บาท

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๒ บาท คือ พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

วางแผนเที่ยว 6 วัดตามรอยเหรียญ

Photo credit: ~MVI~ (warped) via VisualHunt.com / CC BY

พระบรมบรรพต มีความสูง 77 เมตร จากจุดนี้สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงเทพฯ ได้

 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมมีชื่อว่า "วัดสระแก" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสระเกศ" มีความหมายว่า ชำระพระเกศา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" บนยอดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ    

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 17:30 น.

การเดินทาง : วิธีที่ 1 รถประจำทาง สาย 8, 15, 37, 47, 49 ปอ. 37, 49

วิธีที่ 2 BTS ลงสถานีราชเทวี N1 ทางออก 1 แล้วเดินไปต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง ลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

เว็บไซต์ : https://www.watsraket.com

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/h1QxcffAiC12

 

----------------------------

เหรียญ ๑ บาท

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๑ บาท คือ พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วางแผนเที่ยว 6 วัดตามรอยเหรียญ

Photo credit: Ninara via Visualhunt / CC BY

พระศรีรัตนเจดีย์ สูง 40 เมตร จำลองมาจากเจดีย์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากลังกา 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ "วัดพระแก้ว" วัดในเขตพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นใน พ.ศ.2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีพระประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ในปีพ.ศ.2525 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่ม โดยมุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกของชาติ ให้ยังคงความสวยงามเอาไว้ให้ได้มากที่สุด  

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

การเดินทาง : วิธีที่ 1 รถประจำทางสาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 201, 203, 512  

วิธีที่ 2 BTS ลงสถานีสะพานตากสิน S6 ทางออก 2 แล้วต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (ตากสิน) CENTRAL PIER ลงที่ท่าช้าง N9

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/FR4m8HANYMD2 

 

----------------------------

เหรียญ ๕๐ สตางค์

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๕๐ สตางค์ คือ พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วางแผนเที่ยว 6 วัดตามรอยเหรียญ

พระบรมธาตุ มีการติดทองคำแผ่นในสมัยของเจ้าท้าวทรายคำ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา โดยก่อสร้างแบบศิลปะล้านนา บนยอดดอยสุเทพเป็นที่ประดิษฐานจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่พระเจ้ากือนาเก็บไว้สักการะส่วนพระองค์เป็นเวลาถึง 13 ปีแล้วจึงอัญเชิญมาไว้ที่แห่งนี้ ก่อนจะก่อสร้างพระเจดีย์ครอบเอาไว้ ต่อมาในสมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ี 12 แห่งอาณาจักรล้านนา ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายฐานของพระเจดีย์ ให้กว้้าง 6 วา สูง 11 ศอก 

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

การเดินทาง : ขึ้นรถแดงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ รถมอเตอร์ไซค์เช่า

เว็บไซต์ : http://www.doisuthep.org/

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/LEm75wQ1Bh22

 

----------------------------

เหรียญ ๒๕ สตางค์

เที่ยวล่าสุดร่วมรำลึก ตามรอยวัดสำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญ ๒๕ สตางค์ คือ พระบรมเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วางแผนเที่ยว 6 วัดตามรอยเหรียญ

Photo credit: thet210 via pixabay

พระบรมธาตุเจดีย์ มีความสูง 55.78 เมตร ยอดหุ้มด้วยทองคำ จนได้รับขนานนามว่า "พระธาตุทองคำ"

 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พระบรมธาตุเจดีย์เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งพระเจดีย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อครอบพระบรมสารีริกธาตุองค์เดิม ตามรับสั่งของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ต่อมาถูกบูรณะใหม่ให้เป็นทรงลังกา เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกา ดังที่เห็นในปัจจุบัน    

 

เปิด : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

การเดินทาง : รถสาธารณะ นั่งรถโดยสารสายสนามกีฬา-หัวถนน(รถสีฟ้า) ลงหน้าวัดพระธาตุ   

เว็บไซต์ : http://phramahathat-heritage.com/ 

พิกัดใน Google Map : https://goo.gl/maps/wkP74qvc46K2

 

 

สถานที่ต่าง ๆ ล้วนมีเรื่องราวจารึกอยู่ให้ผู้มาเยือนได้รำลึกถึง วันเวลาเก่า ๆ เหรียญกษาปณ์แห่งรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้เป็นศูนย์รวมของจิตใจชาวไทย ถือเป็นเครื่องย้ำเตือน ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีพระราชาเป็นที่รักของแผ่นดินผู้ดำรงให้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังคงความสง่างามเสมอมา

 

ดูรายละเอียดหนังสือเที่ยวล่าสุด คลิกที่นี่  

 

 

คุมะม่วง

คุมะม่วง

What happens in Vegas stays in Vegas.ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม